A Series of Unfortunate Events #2: The Reptile Room

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chester B. Himes cm, Chester B Himes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0064407670

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: HarperCollins Publishers , 1999

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54226

EDITORIAL REVIEW: Dear Reader, If you have picked up this book with the hope of finding a simple and cheery tale. I'm afraid you have picked up the wrong book altogether. The story may seem cheery at first, when the Baudelaire children spend time in the c
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH