A Series of Unfortunate Events #7: The Vile Village

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Clotaire Rapaille cm, Clotaire Rapaille

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0064408653

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: HarperCollins Publishers , 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54227

SUMMARY: Dear Reader,You have undoubtedly picked up this book by mistake, so please put it down. Nobody in their right mind would read this particular book about the lives of Violet, Klaus, and Sunny Baudelaire on purpose, because each dismal moment of th
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH