Talking to dragons

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karen Marie Moning cm, Karen Marie Moning

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0152046910

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54247

SUMMARY: One day, Daystar's mom, Cimorene, hands him a magic sword and kicks him out of the house. Daystar doesn't know what he is supposed to do with the magic sword, but knowing Cimorene, he's sure it must involve a dragon or two!
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH