Dealing with dragons

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cornelia Amiri, Cornelia Amiri cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0152045661

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54281

SUMMARY: Cimorene is everything a princess is not supposed to be: headstrong, tomboyish, smart. . . .And bored. So bored that she runs away to live with a dragon . . . and finds the family and excitement she's been looking for.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH