The Secret of Ka

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Travis S Taylor, Travis S. Taylor cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0547342474

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54289

SUMMARY: . One minute Sara's bored on vacation in Istanbul. The next, she's unearthed a flying carpet that cleverly drags her to the mysterious Island of the Djinnor genies. By her side is Amesh, a hot boy she's starting to love but doesn't yet trust. Whe
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH