Ứng dụng PLD trong điều khiển dân dụng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Xuân Bách, Nguyễn Đức Chinh, Thái Hùng Cường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2003

Mô tả vật lý: 27 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 5958

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH