Communication, Cultural and Media Studies : The Key Concepts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Hartley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203449932

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: New York : Routledg, 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 61824

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH