El Soldado

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jerry Pournelle

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-8473865272

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Ultramar, 1989

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 61847

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH