Volkswagen Passat

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tomasz Kośmicki, Wacław Sobolewski

Ngôn ngữ: Pol

ISBN-10: 832061581X

Ký hiệu phân loại: 629.28 Tests, driving, maintenance, repair

Thông tin xuất bản: WKL Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci , 1996

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 61992

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH