Windows 7 Quicksteps

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marty Matthews

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 007163570X

Ký hiệu phân loại: 005.446 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 61995

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH