Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A Borel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821814095

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: Amer Mathematical Society , 1966

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 62153

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH