Test Your Professional English - Business Intermediate

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0582451493

Ký hiệu phân loại: 428.02465 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Pearson ESL , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 62177

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH