The Jagged Orbit

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Brunner

Ngôn ngữ: spa

ISBN-10: 842700933X

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Martinez Roca S a Ediciones , 1985

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 62187

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH