Family Computing Dictionary of Computer Terms Made Simple

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patricia Conniffe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0590944568

Ký hiệu phân loại: 004.03 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Scholastic Book Services , 1984

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 62278

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH