Introduction Au Calcul Scientifique Par La Pratique (French Edition)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ionut Danaila

Ngôn ngữ: fre

ISBN-10: 2100487094

Ký hiệu phân loại: 510.2851 Mathematics

Thông tin xuất bản: Paris : Dunod, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 62335

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH