Volkswagen Polo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hans-Rüdiger Etzold

Ngôn ngữ: pol

ISBN-10: 8320614864

Ký hiệu phân loại: 629.28 Tests, driving, maintenance, repair

Thông tin xuất bản: Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 62501

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH