Activating Vocabulary

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Stuart Fletcher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0954666429

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: Brain Friendly Publications , 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 62535

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH