365 Great Chocolate Desserts (365 Ways)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Natalie Haughton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0060165375

Ký hiệu phân loại: 641.86 Desserts

Thông tin xuất bản: Harpercollins , 1991

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 62683

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH