The Transactor Book of Bits and Pieces #1 for All Commodore Computers! (A Collection of the Bits and Pieces Sections From the Transactor, V. 4-6)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karl J H Hildon Hildon, Chris Zamara

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0969208618

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Transactor Publishing , 1986

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 62704

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH