Misery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen King

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 8401491029

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Distribooks Inc , 1997

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 62832

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH