Homemade Semtex

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Seymour Lecker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0873646177

Ký hiệu phân loại: 662.2 Explosives

Thông tin xuất bản: Paladin Press , 1991

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 62884

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH