English on Business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gerald Lees, Tony Thorne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0905703944

Ký hiệu phân loại: 428.02465 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Chancerel International Publishers Ltd , 1994

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 62886

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH