World Economic Situation and Prospects 2006

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9211091500

Ký hiệu phân loại: 330.9 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: United Nations Publications , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 63109

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH