Starting Strength (1st Edition)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Rippetoe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0976805464

Ký hiệu phân loại: 613.713 Weight lifting

Thông tin xuất bản: The Aasgaard Company , 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 63279

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH