A Theory of Power

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeff Vail

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0595330304

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Iuniverse, Inc. , 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 63505

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH