Grundeinkommen Und Konsumsteuer - Impulse Für Unternimm Die Zukunft (German Edition)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Götz W Werner

Ngôn ngữ: ger

ISBN-10: 3866441096

Ký hiệu phân loại: 362.582 Financial assistance

Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 63560

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH