ISBN-13 for Dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zoe Wykes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0555023400

Ký hiệu phân loại: 070.5 Publishing

Thông tin xuất bản: Wiley , 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 63601

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH