Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Tp.Quảng Ngãi công suất 3000m3/ngày đêm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Mỵ Nương, Trần Thị Tường Vân

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 63710

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH