Time-saver standards for interior design and space planning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 729 Design and decoration of structures and accessories

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1991

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 63977

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH