Công tác kỹ sư

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 620.0092 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 63986

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH