Biotechnology procedures and experiments handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S Harisha

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1934015117

Ký hiệu phân loại: 660.6 Biotechnology

Thông tin xuất bản: Hingham, MA : Infinity Science Press, 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 63989

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH