MCTS self -paced training kit (Exam 70-236) : configuring Microsoft exchange server 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian McLean, Orin Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735624100

ISBN-13: 978-0735624108

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2008

Mô tả vật lý: xxviii, 852 p. : , ill ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 64373

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH