Behavioral management accounting

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ahmed Riahi-Belkaoui

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1567204430

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Quorum Books, 2002

Mô tả vật lý: xii, 259 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65030

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH