Balancing the banks : global lessons from the financial crisis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole, Keith Tribe

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN-10: 0691145237

Ký hiệu phân loại: 332.1 Banks

Thông tin xuất bản: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2010

Mô tả vật lý: 138 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65041

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH