Beyond the market : the social foundations of economic efficiency

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jens Beckert

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 0691049076

Ký hiệu phân loại: 306.3 Economic institutions

Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press, 2002

Mô tả vật lý: vi, 365 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65078

Includes bibliographical references (p. [327]-346) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH