The Asian financial crisis : crisis, reform and recovery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shalendra D Sharma

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0719066026

ISBN-10: 0719066034

Ký hiệu phân loại: 330.95 Economics

Thông tin xuất bản: New York : Manchester University Press, 2003.

Mô tả vật lý: vii, 400 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65080

Includes bibliographical references (p. 354-391) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH