The Facts on File dictionary of chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Daintith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816056498

ISBN-10: 0816056501

ISBN-13: 978-0816056491

ISBN-13: 978-0816056507

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2005

Mô tả vật lý: x, 310 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65115

Includes bibliographical references (p. 309-310).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH