The NMR Probe of High-Tc Materials [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Russel E Walstedt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540755647

ISBN-13: 978-3540755654

Ký hiệu phân loại: 537.623 Superconductivity

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.

Mô tả vật lý: 267 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65286

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH