Sterilization of Food in Retort Pouches [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mohammed M Farid, A. G. Abdul Ghani Al-Baali

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0387311289

ISBN-13: 978-0387311296

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer Science+Business Media, LLC, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65310

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH