Food authenticity and traceability [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michè Lees

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Cambridge : CRC Press ; Woodhead, 2003

Mô tả vật lý: xvii, 612 p. : , il

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65340

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH