Stability analysis of nonlinear microwave circuits

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ra Quéré, Almudena Suárez

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580533035

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Artech House, 2003

Mô tả vật lý: xv, 337 p. : , ill. ; , 24

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65342

Includes bibliographical references and in
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH