Structure of Hilbert space operators [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chunlan Jiang, Zongyao Wang

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 515.733 Hilbert spaces

Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientific, 2006.

Mô tả vật lý: x, 248 p.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65396

Includes bibliographical references (p. 241-246) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH