Refractories handbook [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles A Schacht

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824756541

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2004

Mô tả vật lý: viii, 499 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65399

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH