Handbook of food preservation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shafiur Rahman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1574446061

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2007

Mô tả vật lý: xvii, 1068 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65479

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH