The multiplayer classroom : designing coursework as a game

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lee Sheldon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1435458443

ISBN-13: 978-1435458444

Ký hiệu phân loại: 375.001 Curriculum development

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Course Technology, Cengage Learning, 2012.

Mô tả vật lý: xx, 284 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65483

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH