HTML and XML for beginners

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Morrison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735611890

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2001

Mô tả vật lý: xvi, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65496

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH