The language of SQL

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Larry Rockoff

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 143545751X

ISBN-13: 978-1435457515

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology, Cengage Learning , 2011

Mô tả vật lý: xiv, 239 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65497

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH