Functional foods, ageing and degenerative disease

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C Remacle, B Reusens

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849325382

ISBN: 1855737256 (Woodhead)

Ký hiệu phân loại: 613.20846 Dietetics

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Cambridge, England : CRC Press ; Woodhead Pub., 2004

Mô tả vật lý: xix, 771 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65514

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH