Introduction to the cellular and molecular biology of cancer [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margaret A Knowles, P Selby

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 616.99 Tumors and miscellaneous communicable diseases

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 2005.

Mô tả vật lý: xvii, 532 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65559

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH