Rice biotechnology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gurdev S Khush, Gary H Toenniessen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0851987125

ISBN-10: 9712200132

Ký hiệu phân loại: 633.1823 Cereals

Thông tin xuất bản: Wallingford, Oxon : C.A.B. International in association with the International Rice Research Institute, 1991

Mô tả vật lý: x, 320 p. : , ill. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65623

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH